Yashasvi Jaiswal B-02 R-04

Jos Buttler B-17 R-19

Sanju Samson B-46 R-86

Riyan Parag B-22 R-27

Shubham Dubey B-12 R-25

Rovman Powell B-10 R-13

Donovan Ferreira B-03 R-01

Ravichandran Ashwin B-03 R-02

Trent Boult B-03 R-02

Avesh Khan B-03 R-07