Yashasvi Jaiswal Ball - 40 Run - 67

Jos Buttler Ball - 1 Run - 0

Sanju Samson Ball - 3 Run - 0

Riyan Parag Ball - 49 Run - 77

Shimron Hetmyer Ball - 09 Run - 13

Rovman Powell Ball - 15 Run - 17

Dhruv Jurel Ball - 03 Run - 01

Dhruv Jurel Ball - 03 Run - 01