Virat Kohli B- 20 R- 42

Faf DU Plessis B- 28 R- 62

will jacks B- 04 R- 07

Rajat Patidar B- 05 R- 09

Saurav Chauhan B- 01 R- 00

Dinesh Karthik B- 35 R- 83

Mahipal lomror B- 11 R- 19

Anuj Rawat B- 14 R- 25

vyshak vijay kumar B- 02 R- 01