Prabhsimran Singh Ball - 23 Run - 30

Jonny Bairstow Ball - 6 Run - 7

Rilee Rossouw Ball - 3 Run - 0

Shashank Singh Ball - 20 Run - 27

Sam Curran Ball - 11 Run - 07

Jitesh Sharma Ball - 1 Run - 0

Ashutosh Sharma Ball - 10 Run - 03

Harpreet Brar Ball - 13 Run - 17

Harshal Patel Ball - 13 Run - 12

Rahul Chahar Ball - 10 Run - 16

Kagiso Rabada Ball - 10 Run - 11