Rohit Sharma

Ishan Kishan

Suryakumar Yadav

Tilak Varma

Hardik Pandya

Tim David

Mohammad Nabi

Piyush Chawla

Nuwan Thushara

Jasprit Bumrah

Anshul Kamboj