Ishan Kishan B-07 R-13

Rohit Sharma B-12 R-11

Naman Dhir B-11 R-11

Suryakumar Yadav B-35 R-56

Tilak Varma B-06 R-04

Nehal Wadhera B-11 R-06

Hardik Pandya B-03 R-01

Tim David B-20 R-24

Gerald Coetzee B-07 R-08

Piyush Chawla B-01 R-00

Jasprit Bumrah B-01 R-01