KL Rahul B-21 R-25

Arshin Kulkarni B-07 R-09

Marcus Stoinis B-21 R-36

Deepak Hooda B-03 R-05

Nicholas Pooran B-08 R-10

Ayush Badoni B-12 R-15

Ashton Turner B-09 R-16

Krunal Pandya B-06 R-05

Yudhvir Singh B-07 R-07

Ravi Bishnoi B-03 R-02

Naveen-ul-Haq B-00 R-00