Jake Fraser

Prithvi Shaw

Abishek Porel

Shai Hope

Rishabh Pant

Tristan Stubbs

Axar Patel

Kuldeep Yadav

Khaleel Ahmed

Anrich Nortje

Mukesh Kumar