prithvi shaw

Jake Fraser-McGurk

Shai Hope

Rishabh Pant

Abishek Porel

Tristan Stubbs

Axar Patel

Kuldeep Yadav

Lizaad Williams

Rasikh Salam

Khaleel Ahmed